International Business College

 

IBC

International Business College “Hoeksch Lyceum”

 

Sinds 2010 heeft het Hoeksch Lyceum een International Business College. Het International Business College van het Hoeksch Lyceum werd als één van de eerste scholen in Nederland Vecon Business School gecertificeerd voor zowel de havo – afdeling als de vwo –afdeling.

Op dit moment zijn er ongeveer 50 Vecon Business Schools. Het International Business College van het Hoeksch Lyceum gaat een stap verder dan de meeste Business Schools. In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring en een uitgebreid netwerk opgebouwd . Het IBC onderscheidt zich van de andere Business Schools door vooral te leren uit de praktijk en de bijzondere samenwerking met zowel de Hogeschool Rotterdam als het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard.

Het geeft de leerling de unieke kans om te leren door te doen in een beschermde omgeving met als vangnet en informatiebron diverse specialisten op verschillende gebieden!

Het International Business College is bedoeld om de leerling beter voor te bereiden op een economische vervolgstudie, kennis te laten maken met ondernemerschap en te laten werken aan ondernemersvaardigheden.

Het programma is samengesteld in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (hbo), Inholland (hbo) het Albeda college (MBO) en het bedrijfsleven.
Het uitgangspunt van IBC is het “inside out, outside in“ principe. De leerling leert zowel in als buiten de school, bezoekt bedrijven, volgt colleges bij de Hogeschool Rotterdam (havo) en Inholland, voert praktijkgerichte opdrachten uit en krijgt gastcolleges van ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven.

De leerling wordt in staat gesteld om zijn ondernemende talenten te ontwikkelen, vertrouwd te raken met de onderwijsmethoden in het vervolgonderwijs en zijn bedrijfseconomische kennis te verdiepen. De dagelijkse praktijk staat centraal, waardoor het International Business College een betekenisvolle leeromgeving biedt!

Het programma bestaat dus niet alleen uit de theorie van het maken van een ondernemingsplan en de boekhouding van een bedrijf, maar gaat een stap verder. De leerlingen moeten het ook in praktijk brengen door het oprichten en het operationeel maken en houden van een onderneming.

Havo en IBC
Elk jaar, vanaf februari, start een nieuwe groep in havo -4 bij het International Business College. Het IBC duurt één kalenderjaar. Naast de reguliere lessen is er één IBC dagdeel per week. Het programma van IBC bestaat uit 6 modules. Elke module heeft een eigen thema. Belangrijke onderdelen bij IBC zijn zelfstandig werken, onderzoekvaardigheden, samenwerken, communiceren en presenteren. IMG-20140509-WA0082De leerling krijgt zicht op zijn eigen ondernemende houding en laat zijn ontwikkeling zien op basis van een zogenaamd portfolio, een verzameling eindopdrachten, waarin de componenten ondernemendheid en ondernemerschap herkenbaar zijn.

Tijdens het IBC-havo gaat de leerling dagdelen lessen volgen bij de Hogeschool Rotterdam en Inholland. De opdrachten van het hbo werkt de leerling verder uit op school of in een bedrijf. Daarnaast zijn er extra vakken, gericht op International Business, zoals boekhouden (Elementair Boekhouden), waar eventueel een extern diploma voor kan worden behaald. Ook zet de leerling, samen met een aantal medeleerlingen een eigen bedrijf op, dat werkelijk gedurende een bepaalde periode actief zal zijn. Succesvolle ondernemingen kunnen na afloop van het IBC jaar een doorstart maken als zelfstandige onderneming.

Vwo en IBC
Bij het vwo is het IBC programma geïntegreerd in het vak M&O. Tijdens de lessen Management en Organisatie krijgen de leerlingen verschillende onderdelen van het International Business College aangeboden, zoals Jong ondernemen, Enterprise without Borders en Elementair Boekhouden ( 2014: slagingspercentage 100%, gemiddeld cijfer 9,0).

Het Global Enterprise Project geeft invulling aan het Internationaal karakter van het IBC. Voor het project is er samenwerking met de sectie Engels.

De afgelopen jaren heeft het International Business College succesvol deelgenomen aan verschillende nationale en internationale competities. Het Hoeksch Lyceum heeft al twee keer “Scholenstrijd” gewonnen, een beleggingscompetitie voor scholieren. Daarnaast was het International Business College de winnaar van de Global Enterprise Project Finale10256782_10152383257703374_4545775020719653355_o in Den Bosch in 2014. Twee leerlingen van IBC- Vwo waren prijswinnaars bij de Junior Achievement – Young Enterprise Finale in Madrid in 2014.

Daarnaast zijn er diverse praktische opdrachten bij andere vakken, waarbij het onderwerp verband houdt met ondernemen, zoals “duurzaamheid” en “maatschappelijk verantwoord ondernemen”

In de onderbouw zijn er gedurende het jaar diverse projecten die door het International Business College worden georganiseerd:

havo – 2: het project “Day for Change Klasse!Actie” . De “Day for Change Klasse!Actie” is al jaren zeer succesvol verlopen, waarbij de school ook in 2012 genomineerd was als “Microkredietonderneming van het jaar”.IMG_0281 Naast de samenwerking met de vakken Economie, Wiskunde en Aardrijkskunde zijn ook IBC leerlingen betrokken bij de uitvoering.

Vwo-3:een tweedaags project met als onderwerp “ ondernemerschap”. Het doel van dit project is om leerlingen kennis te laten maken met het ondernemerschap in het algemeen en van de Hoeksche Waard in het bijzonder. Uit verschillende bedrijfstakken worden ondernemingen bezocht door leerlingen.

Havo–3: In havo-3 wordt alvast vooruit gelopen op de profielkeuze en laten we de leerlingen kennis maken met een Junior Company tijdens de lessen Economie. De eerste stappen naar een eigen bedrijf worden besproken en uiteraard ook uitgevoerd. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Basisonderwijs: In voorgaande jaren heeft  het IBC in vijf dagdelen gastcolleges verzorgd aan  de leerlingen uit groep 7/8 van een basisschool voor het project “Kids in Bizz”. Oud- leerlingen van het IBC Hoeksch Lyceum, nu studenten bij het HBO, werken samen met huidige IBC leerlingen om het programma vorm te geven.

Klik hier voor de flyer van het IBC

Flyer Business (jan 2017)

10258693_10152380879593374_8698962941730531170_o      20140620_114014

tn_DSC_3121

 

Laatste wijziging op 19 februari 2017