havo

Met inbegrip van de een- of tweejarige brugperiode duurt de havo-opleiding vijf jaar.

Het havo bereidt de leerlingen voor op het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs).
Het is ook mogelijk om na het havo, onder bepaalde voorwaarden, door te stromen naar het vijfde leerjaar van het vwo.
Gedurende de eerste drie jaren volgen alle leerlingen de standaard lessentabel.
Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een profiel in de Tweede Fase. Die fase duurt twee jaar en wordt afgesloten met een schoolexamen en een landelijk examen in de diverse vakken.

Er kan worden gekozen uit vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij
2. Economie en Maatschappij (met IBC)
3. Natuur en Gezondheid
4. Natuur en Techniek

We zullen u uiteraard tijdens de schoolloopbaan van uw kind goed informeren over de diverse mogelijkheden.

Bovenbouw
De tweede fase duurt twee jaar en wordt afgesloten met een schoolexamen en een landelijk examen in de diverse vakken.

In de bovenbouw van het havo krijgen de leerlingen een aantal studie-uren waarin zij zelfstandig leren studeren. Naast het verwerven van kennis speelt ontwikkeling van vaardigheden een belangrijke rol, zoals:

• samenwerken
• plannen
• organiseren
• reflecteren

In havo 5 schrijven  leerlingen een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef’. Zij werken hier tachtig uur aan.

Onze havo afdeling is aangesloten bij de stichting Havistencompetent.

Havistencompetent

Doorstroom van mavo 4 naar havo 4 (jan. 2017)

Bij aanvang van elk nieuw schooljaar vinden er voor alle leerwegen informatieavonden plaats. Wilt u deze PPT nogmaals bekijken? Klik hiervoor op onderstaande link:

Havo 2 informatieavond (20 sept 2016)
Havo 3 informatieavond ( 1 sept 2016)
Havo 4 informatieavond (30 aug 2016)
Havo 5 en vwo 6 informatieavond (13 sept 2016)

 

Laatste wijziging op 19 februari 2017