atheneum

Vwo – voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Naast mavo en havo bieden we op het Hoeksch Lyceum ook vwo (atheneum en gymnasium) aan. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit zes leerjaren. Je kunt in het vwo instromen vanuit de vwo-brugklas maar ook, wanneer je daar bovengemiddeld presteert, vanuit de havo-atheneumbrugklas.

Een vwo-leerling is geïnteresseerd in de diepere achtergronden van diverse onderwerpen. Wij verwachten dat je zelfstandig grote en complexe stukken leerstof kunt verwerken. We dagen je uit steeds meer eigen verantwoordelijkheden te nemen en ‘net even verder te kijken’. We leren je een zelfstandige en onderzoekende houding aan. We noemen dat met een mooi woord pre-academische vorming. Ons uiteindelijke doel is leerlingen voor te bereiden op een universitaire studie.

Veel van onze vwo-leerlingen hebben weinig of geen moeite hoeven doen op de basisschool. Op het Hoeksch Lyceum kan het dan wel eens wennen zijn: leerlingen die niet eerder bewust hebben hoeven leren, lopen op een gegeven moment tegen hun eigen beperkingen aan. In klas 1 en 2 hebben mentoren daarom aandacht voor leren leren.

Je kunt op het Hoeksch Lyceum naast het vwo-diploma ook een gymnasiumdiploma halen. Dat betekent dat je op vwo-niveau les krijgt, maar met een paar vakken extra: Latijn en Grieks. Deze vakken leren je veel over culturen in de oudheid, maar ook over andere talen en onze eigen geschiedenis. 

Uitdaging en onderwijs op het vwo
Het Hoeksch Lyceum heeft geen aparte klas voor (hoog)begaafden, maar wel een apart aanbod voor (hoog)begaafden. Vanaf de brugklas krijgt de vwo-leerling verrijkingslessen aangeboden. Kenmerkend voor de verrijkingsstof is dat het:

  1. de leerling uitdaagt en een beroep doet op zijn/haar creativiteit;
  2. een hoog abstractieniveau heeft en een hoge mate van complexiteit;
  3. een onderzoekende houding stimuleert en een beroep doet op kennis en vaardigheden om het eigen denken en leren te controleren en aan te sturen.

De verrijkingsstof komt terug binnen de reguliere lessen. Buiten de reguliere lessen wordt de verrijking aangeboden bij de talentklassen ICT/Science klas, de Kunstklas of de Sportklas. Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden centraal: (samenwerking, communicatie, ICT gebruik, sociaal en/of cultureel bewustzijn inclusief burgerschap,  creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit).

Voor de leerlingen, die minder instructie, oefening en herhaling nodig hebben om de reguliere lesstof te beheersen, bieden onze docenten het lesmateriaal compacter aan. Dit houdt in dat de stof beperkt wordt tot de essentie. Hierdoor wordt tijd gecreëerd voor leerstof die verdiepend en verrijkend is voor deze leerling. Op deze manier krijg je niet meer, maar ander werk aangeboden.

Olympiaden
Olympiaden zijn landelijke wedstrijden om in een bepaald vak de beste Nederlandse scholier te selecteren. De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit. Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internationale olympiaden.

De meeste olympiaden zijn bedoeld voor bovenbouwleerlingen (havo en vwo) maar ook in de onderbouw kunnen leerlingen al  meedoen, zoals de BOJ (Biologie Olympiade Junior), de Nederlandse Wiskunde Olympiade, de Beverwedstrijd en de IJSO (International Junior Science Olympiad).

Naast deze wedstrijden voor de bèta-vakken, kunnen leerlingen meedoen aan de Klassieke Olympiaden en de Taalkunde Olympiade.

UIL-trajecten
Naast de projecten in groepsvorm bieden we de zogenaamde UIL-trajecten aan. UIL staat voor Uitdagend Individueel Leertraject en houdt in dat je een aantal uur per week wordt uitgeroosterd en in de vrijgekomen uren werkt aan een apart programma dat je zelf selecteert. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die modules volgen aan de Open Universiteit of zelfstandig Wiskunde D volgen. 

Extra vak
Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken, kunnen in de bovenbouw ook kiezen voor één of meer extra vakken bovenop hun vakkenpakket. Je doet dan in plaats van examen in acht vakken bijvoorbeeld examen in negen of tien vakken.

Filosofie
Tijdens het vak filosofie zoek je naar antwoorden op belangrijke (levens)vragen. Hoe weet je zeker of iets waar is? Waar was je voor je geboorte? Is een president belangrijker dan een vuilnisman? Met andere leerlingen ga je hierover in gesprek of schrijf je een werkstuk.

Internationalisering
Op het vwo kun je in de bovenbouw kiezen voor een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. In het ene jaar bezoek jij bijvoorbeeld een school in Duitsland en het jaar erop komen de Duitse leerlingen naar Nederland.

Econasium
Heb je wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen? Kies dan in de bovenbouw voor het Econasium. Je leert onderzoek doen en je wordt daarbij ondersteund door onze docenten en wetenschappers van de Universiteit van Tilburg.

Cambridge Engels
Vanaf de brugklas kun je kiezen voor extra lessen Engels. Je volgt Engels op een hoog niveau en krijgt toetsen die zijn ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge. Je behaalde diploma is later van grote waarde als je gaat studeren. 

Wij zien er naar uit je te verwelkomen op onze school!

 

 

Laatste wijziging op 22 januari 2018