Ons onderwijsaanbod

Het Hoeksch Lyceum is een moderne school, uitgerust met een riante sportaccomodatie met klimwand, digiborden, schoolbrede internettoegang, een modern informatiecentrum, studieruimtes en een BiNaSk-vleugel die geheel van deze tijd is.
Naast de gewone schoolboeken wordt er door vrijwel alle vakken gebruikt gemaakt van digitale leermiddelen in de vorm van e-learning.

Het Hoeksch Lyceum kent de volgende opleidingen:

Brugklassen: 2 jarige brugklasperiode.
De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een verlengde brugperiode. Deze brugperiode kent in het eerste jaar zowel homogene als heterogene klassen en is ingedeeld op de volgende niveaus:

  • mavo 
  • mavo/havo 
  • havo
  • havo/atheneum 
  • atheneum
  • gymnasium 

De gemengde tweede klassen mavo/havo en havo/atheneum vallen ook onder de Verlengde Brugperiode.
Op het Hoeksch Lyceum worden de leerlingen na het eerste of na het tweede jaar in een homogene klas mavo, havo, atheneum of gymnasium geplaatst.

Voor meer informatie over de Verlengde Brugperiode:
Ons onderwijsaanbod/ Verlengde brugklas

mavo (= vmbo theoretisch, vierjarige opleiding, geeft toegang  tot MBO-opleidingen niveau 4)

havo  (vijfjarige opleiding geeft toegang tot HBO-opleidingen)

atheneum (zesjarige opleiding, geeft toegang tot universiteiten)

gymnasium (zesjarige opleiding met Grieks, Latijn en KCV, geeft toegang tot universiteiten)

 

aanm.

 

Leerroutes

 

 

Klik hier voor de Lessentabel van  alle leerjaren

Laatste wijziging op 22 januari 2018