Onderbouw

In de onderbouw (1 en 2 mavo en 1 t/m 3 havo/Vwo) wordt er op het Hoeksch Lyceum een brede algemeen vormende basis gelegd die er voor moet zorgen dat een succesvolle doorstroming naar de bovenbouw en het succesvol afronden van het examen mogelijk is.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2006 58 kerndoelen van kracht. Deze zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport.
Naast het voldoen aan deze kerndoelen door het lesgeven in een verscheidenheid aan vakken wordt er binnen de onderbouw van het Hoeksch Lyceum op gelet dat er een doorlopende leerlijn is met basisonderwijs en bovenbouw.

Mentoruren 

In de eerste en tweede klassen wordt er tijdens de mentoruren aandacht besteed aan Leervaardigheden.

Alle leerlingen zijn gestart met het evalueren van de basisschool /eerste klas en hebben daarna voor zichzelf doelen gesteld tot de herfstvakantie.
De leerlingen van de eerste klas kregen na de herfstvakantie les in het effectief leren van woordjes, de tweede klas is gestart met de aanpak van verhaaltjessommen

Naamloos  mentoruren

 

Laatste wijziging op 1 december 2014