Olympiaden

Olympiades zijn landelijke wedstrijden om in een bepaald vak de beste Nederlandse scholier te selecteren. De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit.
Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internationale olympiades.

Het bevorderen van deelname aan olympiades past bij het motto van het Hoeksch Lyceum, ‘Talent  Ambitie en Succes’. Alle leerlingen die meer kunnen en meer willen, kunnen aan één of meerdere olympiades meedoen.
De meeste olympiades zijn bedoeld voor bovenbouwleerlingen (havo en vwo) maar ook in de onderbouw kunnen leerlingen al  meedoen, zoals de BOJ (Biologie Olympiade Junior), de Nederlandse Wiskunde Olympiade, de Beverwedstrijd den de IJSO (International Junior Science Olympiad).

Naast deze wedstrijden voor de bèta-vakken, doet onze school ook mee aan de Klassieke Olympiaden en de Taalkunde Olympiade.

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn enkele olympiaden opgenomen. Leerlingen kunnen bij een goede prestatie bonuspunten krijgen bij een schoolexamen of een olympiade wordt ingezet als voorbereiding op het examen.

Voor meer informatie en inschrijving kun je terecht bij je vakdocent of mevr. le Clercq (olympiade coördinator)

In principe mag iedere leerling zich aanmelden voor een olympiade. Je vakdocent of de olympiade-coördinator kunnen oefenmateriaal aanbieden en tijdens de i-uren (bovenbouw) kun je terecht voor extra hulp.

Wiskunde Olympiade op 27-1-2017:

Laatste wijziging op 22 januari 2018