Winnende teams in Madrid

Noëlle en Zynab van het IBC  Vwo-5  in winnende teams  tijdens de European Challenge in Madrid 

Dicht het gat tussen opleiding en maatschappij. Met die opdracht gingen 70 europese leerlingen de afgelopen dagen in Madrid aan de slag, tijdens de Europese Challenge van de Global Enterprise Project (GEP) van Jong Ondernemen. Vanuit Nederland deden 5 leerlingen mee van het Hoeksch Lyceum uit Oud-Beijerland. Ze wonnen daar de 1e en de 3e prijs..

Het team European Game, met daarin Noelle Lageweg uit de IBC groep Vwo -5 , kwam met de winnende oplossing. Het team bedacht het concept waarin leerlingen/studenten via een competitieve game zichzelf beter zouden kunnen trainen en voorbereiden op een plek in de ondernemende wereld. Noelle: “Via ondermeer simulatie games, waarbij entrepreneurschip wordt geleerd en verbeterd, kan in samenwerking met bedrijven worden gewerkt aan kennisverbetering en -verbreding.” De lessen binnen het concept hebben zowel theoretische als praktische inhoud waarbij ondernemingen een aandeel krijgen. Zo worden er ook Master classes voorzien, competities en real business examples in samenwerking met het bedrijfsleven. De scores van deze cases resulteren in een weergave die ook voor het bedrijfsleven toegankelijk is. Noelle vervolgt: “En dus ontstaat een vergrote kans op een baan!” Ook in het team Smooth, dat derde werd zat een deelnemer van het Hoeksch Lyceum.

Organisator Nico Woudenberg van Jong Ondernemen: ”De jury sprak haar enorme waardering uit voor de wijze waarop alle teams hebben gewerkt aan een oplossing om het gat tussen opleiding en maatschappij te dichten.” Er kwamen zeer creatieve ideeën op tafel, waarin de moderne media een zeer belangrijke rol speelden. Woudenberg: “Denk aan zelftraining, introductieprogramma’s voor studenten naar de businessworld, vacaturebanken, combinaties van samenwerkingen tussen scholen en maatschappij bijvoorbeeld via ClassRoom Visits, workshops, busyman app’s, website connecties, enzovoorts.” Ook docenten zouden bepaalde trainingen moeten krijgen om ook kennis te nemen van de aangevoerde ideeën en oplossingen. De jury bestond onder meer uit vertegenwoordigers van SAP Nederland, Philips en Smurfit Kappa. De Europese GEP Challenge werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd.

Wat je niet op school leert
Het Global Enterprise Project, ontwikkeld door Junior Achievement-Young Enterprise Europe, bevordert in het kader van het Globale Ondernemen het leren van vaardigheden die essentieel zijn in de huidige en toekomstige werkomgevingen, zoals spreken in het openbaar, teamwork, creativiteit en het oplossen van mondiale problemen. De GEP Challenge is een 24-uurs innovatie ‘workshop’ waarbij de focus ligt op het probleemoplossend vermogen van jongeren, hun idee-creatie en presentatievaardigheden binnen de opgelegde businesscase.

De winnaar van de Nationale GEP Challenge van het Hoeksch Lyceum, bestaande uit Noëlle Lageweg, Maroushka de Baat, Nathelie Pot, Zijnab Zia en Liza Somers.   streed de afgelopen dagen tijdens de Europese finale in Madrid. De insteek was daar ongeveer gelijk aan de Nederlandse die 16 april plaatsvond, met het verschil dat de winnaars uit de verschillende deelnemende landen gemixt werden. 70 leerlingen uit 13 Europese landen ontmoetten elkaar in Madrid. De deelnemers kwamen uit Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje en Zweden.

Over GEP www.globalenterpriseproject.eu
De Europese ‘RondeTafel’ van Industriëlen, Junior Achievement-Young Enterprise Europe (de Europeseorganisatie waar Jong Ondernemen lid van is) en European Schoolnetwerken samen in een partnerschap om het begrip van en het bewustzijn bij jongeren te bevorderen rond globalisering, ondernemerschap en de vaardighedendiezenodighebben om te slagen in de wereldeconomie. Daartoe is het internationale Global Enterprise Project (GEP) opgericht.
Gedurende dit project, zullen 40.000 jongeren tussen de 15 en 18 jaar de kans krijgen om zich te bekwamen in het ondernemerschap, waardevolle ondernemersvaardigheden te leren en hun kennis opnieuwe manieren lerentoe te passen. Met steun van de trainer(s) afkomstig van Smurfit Kappa, Philips en SAP Nederland, worden ze blootgesteld aan een verscheidenheid van opdrachten.Via de ‘learning-by-doing’ aanpak werken ze met mensen uiteen brede waaier van sectoren en achtergronden. Meer dan 2.000 werknemers uit het bedrijfsleven spelen hierin als vrijwilligers een belangrijke rol.

Meer foto’s zijn te vinden op de Hoeksch Lyceum Facebookpagina: www.facebook.com/Hoeksch

Laatste wijziging op 22 mei 2014