Leerlingbegeleiding

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij. We beoordelen de resultaten, letten op het gedrag en de werkhouding. Wij proberen elk kind passend onderwijs aan te bieden.
De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de coördinator onderwijsondersteuning.

Het Hoeksch Lyceum heeft ook een zorgplan. De coördinator onderwijsondersteuning coördineert alle processen rondom zorg die een leerling nodig heeft. In het zorgplan beschrijven wij op welke wijze wij de leerlingenzorg hebben georganiseerd.

Mentor 
De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding. Hij/zij besteedt veel aandacht aan het leerproces en het welbevinden van de leerlingen. De mentor begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën (leren leren).

Leren studeren
Tijdens de studielessen wordt tijd besteed aan studievaardigheden. Leerlingen leren op welke manieren zij het beste te werk kunnen gaan als het op studeren aankomt.  Leren leren, het structureren van het huiswerk en de planning zijn daarbij belangrijke onderwerpen.
Ook andere zaken, zoals training in sociale vaardigheden, komen in de studielessen aan de orde.

Spellingsproblemen
Indien nodig krijgen de leerlingen remedial teaching.

Passend onderwijs
Sinds de invoering van het passend onderwijs komen op alle scholen leerlingen met heel diverse achtergronden binnen. Zo zit in klas G1A Mozes, die de klassieke vorm van autisme heeft. Met behulp van zijn klasgenoten – iedere week heeft Mozes een andere “buddy” – vindt hij steeds beter zijn weg op school. Hij verrast daarnaast telkens zijn docenten met zijn bijzondere kijk op de wereld en hij stelt vragen waar zij ook wel eens even over moeten nadenken!Hij heeft het bij ons op school ongelooflijk naar zijn zin en daar zijn de ouders van Mozes erg blij mee. Met hun toestemming delen wij een compliment over het Hoeksch Lyceum:
“Regulier voortgezet onderwijs op niveau volgen is een flinke overgang voor hem. Het gaat met vallen en opstaan en hier en daar met wat hulp: van docenten, buddy’s en het thuisfront. Hij is op het Hoeksch Lyceum echt met zijn neus in de boter gevallen. Wij zijn heel blij dat hij bij jullie op school zit!”

In het linker menu is het overzicht van de verschillende begeleidingsmogelijkheden te vinden.

Laatste wijziging op 22 januari 2018