Klankbordgroepen

De verschillende leerwegen op het Hoeksch Lyceum (brugklassen, mavo, havo en vwo) zijn volop in ontwikkeling. Belangrijk hierbij is voortdurende reflectie en evaluatie en daarbij hebben wij van u als ouder ook de inbreng nodig en natuurlijk van de leerlingen zelf.

De leerlingen worden vertegenwoordigd door de klassenvertegenwoordigers die enkele keren per jaar overleg hebben met de teamleider.

De klankbordgroep van ouders zal ongeveer één keer per periode bij elkaar komen om de gang van zaken, de ontwikkelingen en de toekomst van de verschillende leerwegen te bespreken.  Idealiter bestaat de klankbord­groep uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren, die niet alleen het belang van hun eigen kind be­hartigen, maar ook in staat zijn om het onderwijs op het Hoeksch Lyceum  in zijn geheel, in samenwerking met het team en de leerlingen, verder te ontwikkelen.

Meer informatie hierover kunt u bij de teamleider verkrijgen.

Laatste wijziging op 10 oktober 2016