Huiswerkbegeleiding of bijles?

Voor leerlingen die moeite hebben met het op de juiste wijze plannen van het huiswerk, die zich moeilijk kunnen concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten te stellen kan extra huiswerkbegeleiding een nuttig instrument zijn.

Ook zijn er leerlingen die door persoonlijke omstandigheden slechte cijfers halen of een achterstand oplopen en die vervolgens behoefte hebben aan extra intensieve begeleiding.

Om deze leerlingen te helpen heeft het Hoeksch Lyceum samenwerking gezocht met J&B, een bureau dat is opgericht door ervaren Hoeksch Lyceum docenten. De begeleiding wordt gedaan door docenten. Zij weten precies hoe het Hoeksch Lyceum werkt en wat er van de leerlingen verwacht wordt.

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina’s:

Leerlingbegeleiding/huiswerkbegeleiding of

Leerlingbegeleiding/bijles.

Op deze pagina kunt u ook het aanmeldformulier voor huiswerkbegeleiding en/of bijles vinden.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats gedurende alle lesweken van het schooljaar, uitgezonderd vakanties, feestdagen en dagen waarop buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Het gehele jaar door kan de huiswerkbegeleiding en/of de bijles gestart worden.

bijles

Laatste wijziging op 22 januari 2017