Huiswerkbegeleiding

J&B Huiswerkbegeleiding is een huiswerk –en begeleidingsinstituut voor leerlingen van het Hoeksch Lyceum.
Huiswerkbegeleiding kan om diverse redenen nodig zijn:

– Niet voldoende inzicht in noodzaak van leren, gebrek aan motivatie.
– Onvoldoende controle thuis of op school.
– Geen rustige studeerplek; te veel afleiding van telefoon/televisie.
– Geen opvang of begeleiding thuis na een schooldag.
– Hiaten in kennis die niet zonder begeleiding worden weggewerkt.

J&B Huiswerkbegeleiding is een instituut waar leerlingen in rust en orde huiswerk kunnen maken onder toezicht en begeleiding van ervaren docenten.  Leerlingen die moeite hebben met het op de juiste wijze indelen van hun huiswerk, die zich moeilijk kunnen concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten te stellen worden door ons op de goede weg geholpen. Ook zijn er leerlingen die door persoonlijke omstandigheden slechte cijfers halen of een achterstand oplopen en die vervolgens behoefte hebben aan begeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt het huiswerk gecontroleerd en helpen we bij vragen. We overhoren het leerwerk en geven tips om thuis zelfstandig aan het werk te kunnen.

De huiswerkbegeleiding die aangeboden wordt houdt in dat leerlingen op school, aansluitend op het dagelijkse lesrooster, onder toezicht gedurende 2 lesuren (7e en 8e lesuur) hun huiswerk kunnen maken en/of leren.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats gedurende alle lesweken van het schooljaar, uitgezonderd vakanties, feestdagen en dagen waarop buitenschoolse activiteiten plaatsvinden.

Huiswerkbegeleiding 4 dagen per week, 1 uur per dag:               €25,- per week

Huiswerkbegeleiding 3 dagen per week, 1 uur per dag:               €20,- per week

Huiswerkbegeleiding 2 dagen per week, 1 uur per dag:               €15,- per week 

 

Huiswerkbegeleiding-aanmeldingsformulier 2016-2017

Klik hier voor de flyer Huiswerkbegeleiding

Voor vragen kunt u zich wenden tot B. de Lange via b.delange@hoekschlyceum.nl

Laatste wijziging op 8 juli 2016