Wie begeleidt mij?

Tijdens je verblijf op de basisschool heb je meestal een leerkracht voor de klas gehad, die bijna alle lessen gaf. Op het Hoeksch Lyceum heb je te maken met verschillende leerkrachten. Iedere leraar geeft een ander vak. Daardoor kan het voorkomen dat je ieder lesuur in een ander lokaal zit. Dat is in het begin best spannend.

Daarnaast werken er nog veel meer mensen op school die zich ook met jouw prestaties bezighouden:

Docent
De vakdocenten verzorgen de lessen. Voor de brugklassen zijn dit docenten die ervaren zijn in het lesgeven aan brugklassers.
Natuurlijk heb je hier het meeste contact mee. Als je vragen hebt kun je de docenten direct aanspreken tijdens de les. Eventueel kun je ze ook via de mail bereiken. Alle mailadressen van ons personeel zijn te vinden op de website, onder het kopje Onze school/Personeel.
De docenten geven jou huiswerk op en controleren dit. Als je een keer je huiswerk niet gemaakt hebt, of je boeken bent vergeten, wordt dit zichtbaar in Magister. Ook je aanwezigheid tijdens elke les wordt door de docent genoteerd in Magister.

Mentor

De klas waarin je geplaatst wordt krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze mentor is erg belangrijk voor jou en je ouders. De mentor houdt via de computer in Magister bij wat jouw cijfers zijn, controleert jouw aanwezigheid enz.
De mentor houdt samen met jou en je ouders goed in de gaten of je studie goed verloopt.
Voor vragen kun je altijd bij je mentor terecht, hij is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.
De mentoren voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

M1a dhr. B. Zoetewei (ZTW)
MH1a dhr. Kalkman (KLM)
MH1b mevr. Visser (VSR)
H1a mevr. van Hoek (HKA)
H1b mevr. Klaris (KLS)
HA1a mevr. Derksen (DRK)
A1a mevr. van Ginkel (GNK)
A1b mevr. Bodegom (BDG)
G1a mevr. Lagendijk (LGD)

Leerlingbespreking
Om de paar weken heeft de mentor overleg met de andere leerkrachten en de leerlingbegeleider over jou en je klas. Dit noemen wij de leerlingbespreking.
Als het nodig is neemt de mentor contact op met je ouders.

Studieles
De studieles wordt o.a. verzorgd door je mentor. Daarin komen zaken als studievaardigheden, agendagebruik, groepsvorming, pesten, enz. aan de orde. De mentor kan dat uur ook gebruiken om gesprekken met de klas te voeren.

Dit schooljaar zijn alle leerlingen gestart met het evalueren van de basisschool/eerste klas en hebben voor zichzelf doelen gesteld tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie kregen de leerlingen les in het effectief leren van woordjes. De tweede klas is na de herfstvakantie gestart met verhaaltjessommen.

Naamloos

Teamleider
Op het Hoeksch Lyceum werken vijf teamleiders. De teamleider van de eerste jaars brugklasleerlingen is dhr. drs. J.T.Dekens.
De teamleiders begeleiden de docenten en de mentoren. Regelmatig worden de leerlingen besproken door de mentoren en hun teamleider.

Huiswerkbegeleiding
Soms is het best moeilijk om je huiswerk op de juiste wijze in te delen, of kan je je thuis moeilijk concentreren. Dan is huiswerkbegeleiding misschien een oplossing voor jou. Het Hoeksch Lyceum werkt hierbij samen met Studievaart. Meer informatie hierover vind je hier.

Bijles
Als blijkt dat je voor een bepaald vak slechte cijfers behaalt, of dat je gewoon wat moeite hebt met de lesstof, dan kun je je opgeven voor bijles.
Deze bijlessen worden gegeven door leerlingen uit de hoogste klassen van het havo en het vwo. Deze leerling geeft jou dan extra uitleg in dat vak.

Vertrouwenspersoon
Het leven van pubers is niet altijd gemakkelijk. Kleine of grote zorgen kunnen je soms zo dwars zitten, dat ze een probleem kunnen worden.
Met problemen kan je in de eerste plaats terecht bij je mentor.
Soms zijn de problemen groter, en wil je terecht kunnen bij een personeelslid die hier raad mee weet en die geheimhouding garandeert.
Op school hebben wij drie vertrouwenspersonen.
Elke dag is er altijd wel één vertrouwenspersoon aanwezig. Natuurlijk kun je hem/haar ook via de mail bereiken.
Alle informatie die de vertrouwensdocent krijgt wordt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over de vertrouwenspersonen is te vinden op de pagina Vertrouwenspersonen.

Zorgcoördinator
Op het Hoeksch Lyceum hebben wij  een coördinator onderwijsondersteuning en een zorgplan. De coördinator onderwijsondersteuning houdt bij wat je als leerling aan eventuele zorg nodig hebt. Hiervoor wordt een zorgplan opgesteld.

 

 

 

De coördinator onderwijsondersteuning werkt nauw samen met onze Remedial Teacher  en  Orthopedagoog

Decaan
De decaan helpt je bij je profielkeuze. Hij of zij voert gesprekken met jou en met je ouders om tot een verantwoorde keuze te komen.
Verder is de decaan helemaal op de hoogte van de vervolgopleidingen. Hij/zij  houdt je op de hoogte van de voorlichtingsdagen en de meeloopdagen van het MBO , het HBO en het Universitair Onderwijs en zoekt samen met jou naar een geschikte vervolgstudie.
De decanen op onze school zijn meneer Hachmang (mavo) en mevrouw Driever, MSc.  (havo/vwo)

 

 

Laatste wijziging op 17 januari 2018