Dyslexie en Remedial Teaching

In het eerste jaar worden de resultaten van de dyslectische leerlingen door de remedial teacher regelmatig bestudeerd en eventueel worden er afspraken gemaakt om de mogelijkheden te bespreken die school heeft om deze leerling verder te begeleiden. Zo nodig wordt een (kort) begeleidingstraject ingezet.

In de volgende leerjaren worden dyslectische leerlingen 2x per jaar door de remedial-teacher opgeroepen om de puntjes op de i te zetten.

De Remedial Teacher van het Hoeksch Lyceum is mevrouw A. van Dijk  a.vandijk@hoekschlyceum.nl)

Laatste wijziging op 19 september 2016