L.O.B.

L.O.B. staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Al vanaf 4 havo en 4 Vwo verwachten we van onze leerlingen dat ze zich gaan oriënteren op hun toekomstige beroep en/of opleiding.

In de voorgaande schooljaren is er gewerkt met L.O.B. punten.
Leerlingen hoeven niet meer een bepaald aantal punten te behalen, maar zij moeten voldoen aan een aantal eisen per leerjaar.
In onderstaand overzicht is per leerweg duidelijk gemaakt wat de eisen voor dat leerjaar zijn.

 

havo:

Leerjaar Verplichte L.O.B.activiteiten/punten
havo 4 Beroepenorëntatie
Bezoek minimaal één Open Dag
havo 5 Bezoek van minimaal twee Open Dagen
Bezoek oud-leerlingen avond 

Vwo:

Leerjaar Verplichte L.O.B. activiteiten/punten
Vwo 4 Bezoek minimaal één Open Dag 
Vwo 5 Beroepenoriëntatie
Bezoek minimaal één Open Dag 
Vwo 6 Bezoek van minimaal één Open Dag
Bezoek oud-leerlingen avond
Laatste wijziging op 27 januari 2016