Cum Laude slagen

Leerlingen van het Hoeksch Lyceum kunnen ook Cum Laude slagen.

Voor het vwo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn en geen eindcijfer mag lager zijn dan een 7.
Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7 maar ook hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7. Op vwo telt de rekentoets mee in de uitslagbepaling. Daarom telt het rekentoetscijfer ook mee voor cum laude.

Voor het havo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6.

Voor de mavo moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het sectorprofieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude

 

Laatste wijziging op 19 september 2016