Contact

Contact
Wilt u per e-mail een vraag stellen aan één van de medewerkers van het Hoeksch Lyceum?
U kunt dit doen door de eerste letter van de voornaam, een punt en achternaam te typen gevolgd door  ……..@hoekschlyceum.nl.
Voor een overzicht van alle personeelsleden zie de pagina
Organisatie en Personeel.

Hoeksch Lyceum
Hoefsmid 1,
3263 CC Oud-Beijerland

T 0186 – 61 75 22

info@hoekschlyceum.nl
www.hoekschlyceum.nl

Ziekmeldingen : 0186 – 728130

Bestuur
Bestuurskantoor Stichting OVO Hoeksche Waard

Voorzitter College van Bestuur
de heer L.J. van Heeren
Bestuurskantoor Stichting Acis OPOHW/OVOHW
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
078 – 629 59 99

E info@acishw.nl
W www.acishw.nl

Inspectie
Inspectiekantoor Breda
Postbus 7447
4800 GK Breda

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:
0800 – 8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).

Directie
dhr L.J. van Heeren
Algemeen directeur/bestuurder

mw. drs. R.M. Valkenborg
Rector Hoeksch Lyceum
email: R.Valkenborg@hoekschlyceum.nl

Teamleiders
dhr drs. J. T. Dekens (DKS)
teamleider 1e klassen
email: J.Dekens@hoekschlyceum.nl

dhr. J. Booy (BYJ)
teamleider 2e klassen
email: J.Booy@hoekschlyceum.nl


mw C.H. van der Woude (WDC)
teamleider mavo
email: C.vanderWoude@hoekschlyceum.nl

dhr. drs. P.C.M. Legierse
teamleider havo
email: P.Legierse@hoekschlyceum.nl

mevr. drs. R.M. van den Berg
teamleider atheneum/gymnasium 
email: R.vandenberg@hoekschlyceum.nl

Leerlingenzorg

coördinator onderwijsondersteuning


vertrouwenspersonen 

dhr. B. Jonas (B.Jonas@hoekschlyceum.nl)
mw. J.van der Leer- de Kwaadsteniet (J.vanderLeer@hoekschlyceum.nl)
dhr B. Zoetewei (B.Zoetewei@hoekschlyceum.nl)

coördinator sociale veiligheid (anti-pest coordinatie)
mw. J. Prooij – de Koning (j.prooij@hoekschlyceum.nl)

Medezeggenschapsraad
mr@ovohw.nl

Ouderraad
or@hoekschlyceum.nl

De Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs ligt op de administratie ter inzage.
Ook treft u de klachtenregeling aan op onze website op de pagina Ouders.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de school en werkzaam bij stichting Careyn, tel. 0186 – 57 84 44.
Bij de school en bij Careyn is een folder op aanvraag beschikbaar.
De Landelijke Klachtencommissie is gevestigd:
Zwarte Woud 2
postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 01
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Koers VO
Marshallweg 17
3068 JN Rotterdam
T 010 – 484 25 76
F 010 – 484 28 39
info@koers-vo.nl

Actief College
Koninginneweg 126
3262 JD Oud-Beijerland

T 0186 – 61 21 30
info@actiefcollege.nl
www.actiefcollege.nl

Laatste wijziging op 12 januari 2018