Cambridge Engels

 

vlag

1. Waarom Cambridge English?

Een goede beheersing van de Engelse taal is tegenwoordig geen overbodige luxe. Veel van onze leerlingen komen later terecht in banen waar veel Engels wordt gesproken.
Op het Hoeksch Lyceum krijgen getalenteerde leerlingen in de onderbouw de kans in drie jaar het First Certificate in English te halen. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend als bewijs dat de leerling beschikt over  B2-niveau.

2. Voor wie is het Cambridge Programma in de onderbouw?

Alle leerlingen in de brugklas van het havo/vwo kunnen zich aanmelden voor het Cambridge English programma voor de onderbouw. Aan de hand van een instaptoets zal worden bepaald of de leerling over het juiste niveau beschikt om aan het programma deel te kunnen nemen. Mocht een leerling niet in het eerste jaar kunnen deelnemen dan kan de leerling eventueel in het tweede of derde jaar instromen door opnieuw een instaptoets af te leggen op het gewenste niveau.

3. Opbouw van het Cambridge Programma in de onderbouw

De Cambridge English lessen richten zich op de vijf vaardigheden die tijdens de Cambridge examens worden getoetst (reading, writing, speaking, listening en ‘use of English’). Tijdens het eerste jaar wordt gewerkt met een methode op Preliminary English niveau. In het tweede en derde jaar wordt gewerkt met een methode die de leerlingen voorbereidt op het First Certificate Examen. Naast de extra taalvaardigheden komen de leerlingen op een ander niveau in contact met de Engelse gebruiken en cultuur door bijvoorbeeld contact te leggen met leerlingen in Engeland en een leerzame excursie. De voertaal tijdens de lessen is Engels.
Leerlingen uit de 1e klas zijn aan het einde van het schooljaar 2015-2016 op tweedaagse excursie geweest naar Canterbury: Brugklas Cambridge Canterbury 31 mei 2016 (19)

4. Wat wordt er van onze Cambridge leerlingen verwacht?

Naast de reguliere lessen zullen de leerlingen extra lessen Cambridge English volgen. Naast de extra lessen en het bijbehorende huiswerk wordt er van de Cambridge-leerlingen verwacht dat ze gemotiveerd zijn om meer over de Engelse taal en cultuur te leren en dat ze bereid zijn Engels in de les te spreken.
Deze afspraak wordt vastgelegd in een contract dat de leerlingen ondertekenen bij aanvang van het programma.

5. Cambridge English in de bovenbouw

Na het First Certificate programma kunnen leerlingen ervoor kiezen om in de bovenbouw (havo/Vwo) door te gaan voor het Cambridge Advanced in English (CAE) examen. Hoewel het Cambridge programma in de onderbouw een goede voorbereiding is op het Cambridge programma in de bovenbouw geeft deelname aan het onderbouwprogramma niet automatisch toegang tot het programma in de bovenbouw.
Hiervoor dient de leerling, net als geïnteresseerde leerlingen uit het reguliere programma, een aparte instaptoets succesvol af te leggen.

toelatingstoets cambr.

6. Kosten voor deelname

De kosten voor deelname aan het programma bedragen 350 euro per jaar”

Klik hier voor de flyer van het Cambridge programma

Uit het AD (dec. 2016)

 cambridge_universi

 

Laatste wijziging op 22 januari 2017