Profielwerkstuk

 

Eén van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk.
Dit is een soort bekroning van datgene wat jij tot nu toe binnen het voortgezet onderwijs hebt opgedaan aan kennis en vaardigheden. Het profielwerkstuk kun je bij een of meerder vakken maken. Alle vakken die jij volgt/hebt gevolgd in de bovenbouw komen hier voor in aanmerking.

Het profielwerkstuk kán de vorm hebben van een schriftelijk verslag, maar ook heel andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een posterpresentatie, een computerpresentatie, een fotoreportage, een toneelstuk, een uitvoering van een muziekstuk.
Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen voldoen. Voor uitgebreide informatie zie het profielwerkstukboekje.

profielwerkstukboek 2017-2018 vwo

Profielwerkstukboek 2017-2018 havo versie 2

 

Profielwerkstukplus

 

begeleiding-onderzoek-zaakvakken

Tijdpad

Tijdstip Onderdeel
Voorlichtingsbijeenkomsten. Hav0-4 tijdens Haco-uur, vwo-5 bijeenkomst door teamleider en docenten.
Leerlingen uit vwo-5 geven aan bij welk vak ze een profielwerkstuk willen schrijven (1e en 2e keuze) (inleveren van formulier bij mw. Prooij of mw. Van der Leer in 200)
Leerlingen uit havo-4 leveren keuze in bij mentor.
Definitieve bepaling vak(ken): bij welk vak een leerling zijn werkstuk gaat schrijven
Instructiemiddag over het schrijven van probleemstelling:
– Exacte vakken
– Talen
– Maatschappijvakken
– Tekenen/Handvaardigheid/LO
Inleveren probleemstelling en hoofdstukindeling bij begeleidend docent.
Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling.
In deze week moet de probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider) zijn.
Voortgangsgesprek met docent
havo 5 – Vwo 6 schrijfmiddag / training profielwerkstuk
Inleveren eerste hoofdstukken PWS bij begeleidend docent
PWS inleveren bij begeleidend docent en schoolleiding
Training presenteren havo-VWO
Definitieve versie Profielwerkstuk afgerond
Beoordeling Profielwerkstukken afgerond
Presentatieavond profielwerkstuk

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op 25 augustus 2017