Vwo

Algemeen

In de tweede fase van het VWO wordt gekozen in welke vakken examen wordt gedaan. Deze vakken zijn onderverdeeld in vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen in de sectoren sociaal, onderwijs, kunst en cultuur.
 • Economie en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen met het accent op de economische vakken. Je kunt hierbij denken aan economie, handel, management, communicatie of toerisme.
 • Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.
 • Natuur en Techniek is vooral gericht op exacte studies en techniek.

De vier verschillende profielen bereiden je voor op verschillende studierichtingen. Met de keuze voor een profiel kies je dus ook al voor een richting in het vervolgonderwijs.

Waaruit bestaat een profiel?
Ieder profiel wordt samengesteld uit vijf onderdelen:

 • Het gemeenschappelijke deel
 • Profielvakken (verplicht)
 • Een keuzevak
 • Het vrije deel
 • Het profielwerkstuk

Studielast
Bij vakken in de tweede fase wordt aangegeven hoeveel uur je er gemiddeld aan zal moeten besteden. Dit worden ook wel studielasturen (afgekort: slu’s) genoemd. Een leerjaar bestaat uit 40 weken van 40 studielasturen, dus totaal 1600 uur. Voor het VWO beslaat de tweede fase drie leerjaren (4800 uur).

Het gemeenschappelijke deel
Dit gedeelte heeft een algemeen vormende functie en bestaat daarom uit een breed pakket aan vakken. De vakken in het gemeenschappelijke deel zijn voor iedereen verplicht.
Het gemeenschappelijke deel bestaat uit de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Algemene Natuur Wetenschappen
 • gymnasium: Grieks of Latijn én Klassieke Culturele Vorming
 • atheneum: Duits of Frans én Culturele Kunstzinnige Vorming

De vakken in het gemeenschappelijke deel hebben een totale studielast van 1120 uur (of 35% van de totale studielast).

De profielvakken
De profielvakken vormen het hart van het profiel. Ieder profiel heeft twee of drie verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dit profiel. Meer informatie over de specifieke invulling van de profielvakken in de vier profielen vind je bij de profielen zelf.

Het profielkeuzevak
Naast de verplichte vakken in het profiel krijg je nog een profielvak. Dit vak mag je kiezen uit een aantal vakken dat door de school wordt aangeboden. De school kan ervoor kiezen om maar 1 keuzevak aan te bieden; dat vak is dan verplicht.
Per profiel bestaat de keuze uit andere vakken.

Het vrije deel
Het vrije deel biedt je de ruimte om een eigen invulling aan jouw profiel te geven. Voor het keuze-examenvak mag je kiezen uit alle grote vakken die nog niet in je profiel zitten.

Het profielwerkstuk
Het profielwerkstuk maakt deel uit van het examendossier (schoolexamen). Bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn:

 • Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken)
 • Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden
 • Communicatieve of presentatievaardigheden

Informatie over VWO Profiel Cultuur en Maatschappij

Informatie over VWO Profiel Economie en Maatschappij

Informatie over VWO Profiel Natuur en Gezondheid

Informatie over VWO Profiel Natuur en Techniek

Laatste wijziging op 6 februari 2012