havo

Algemeen

In de tweede fase van de havo wordt gekozen in welke vakken examen wordt gedaan. Deze vakken zijn onderverdeeld in vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen in de sectoren sociaal, onderwijs, kunst en cultuur.
 • Economie en Maatschappij is gericht op vervolgopleidingen met het accent op de economische vakken. Je kunt hierbij denken aan economie, handel, management, communicatie of toerisme.
 • Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.
 • Natuur en Techniek is vooral gericht op exacte studies en techniek.

De vier verschillende profielen bereiden de leerling voor op verschillende studierichtingen. Met de keuze voor een profiel wordt dus ook al voor een richting in het vervolgonderwijs gekozen.

Waaruit bestaat een profiel?

Ieder profiel wordt samengesteld uit vijf onderdelen:

 • Het gemeenschappelijke deel
 • Profielvakken (verplicht)
 • Een keuzevak
 • Het vrije deel
 • Het profielwerkstuk

Studielast
Bij vakken in de tweede fase wordt aangegeven hoeveel uur een leerling er gemiddeld aan moet besteden. Dit zijn de studielasturen (afgekort: slu’s). Een leerjaar bestaat uit 40 weken van 40 studielasturen, dus totaal 1600 uur. Voor de havo beslaat de tweede fase twee leerjaren (3200 uur).

Het gemeenschappelijke deel
Dit gedeelte heeft een algemeen vormende functie en bestaat daarom uit een breed pakket aan vakken. De vakken in het gemeenschappelijke deel zijn voor iedereen verplicht.
Het gemeenschappelijke deel bestaat uit de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Culturele en Kunstzinnige Vorming

De vakken in het gemeenschappelijke deel hebben een totale studielast van 1120 uur (of 35% van de totale studielast).

De profielvakken
De profielvakken vormen het hart van het profiel. Ieder profiel heeft twee of drie verplichte vakken die kenmerkend zijn voor dit profiel. Meer informatie over de specifieke invulling van de profielvakken in de vier profielen is te vinden bij de profielen zelf.

Het profielkeuzevak
Naast de verplichte vakken in het profiel is er nog een profielvak. Dit vak wordt gekozen uit een aantal door de school aangeboden vakken. De school kan ervoor kiezen om maar één keuzevak aan te bieden; dat vak is dan verplicht.
Voor elk profiel bestaat de keuze uit andere vakken.

Het vrije deel
Het vrije deel biedt leerlingen de ruimte om een eigen invulling aan het profiel te geven. Voor het keuze-examenvak wordt dan gekozen uit alle grote vakken die nog niet in je profiel zitten.

Het profielwerkstuk
Het profielwerkstuk maakt deel uit van het examendossier (schoolexamen). Bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden.
Dit zijn:

 • Informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken)
 • Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden
 • Communicatieve of presentatievaardigheden

Informatie over Profiel Cultuur en Maatschappij

Informatie over Profiel Economie en Maatschappij

Informatie over Profiel Natuur en Gezondheid

Informatie over Profiel Natuur en Techniek

 

Laatste wijziging op 16 oktober 2013