Examenvakken

 

Vakken voor het Centraal Examen havo en Vwo

Nederlands
Engels
Duits
Frans

Wiskunde A/B/C
Scheikunde
Natuurkunde
Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Economie
Management & Organisatie
Tekenen/Handvaardigheid
Maatschappijwetenschappen

Latijn (VWO)
Grieks (VWO)
Filosofie (VWO)
Wiskunde C (VWO)

Schoolexamenvakken havo en Vwo

Informatica
Maatschappijleer
Wiskunde D
C.K.V.
Lichamelijke Opvoeding
Bewegen, Sport en Maatschappij

A.N.W. (VWO)
K.C.V. (VWO)

 

Laatste wijziging op 9 oktober 2013