Eindexamens

Voor roosters en examendata kijk onder Agenda/examenrooster

De gehele schoolcarrière wordt afgesloten met het eindexamen. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de site van de rijksoverheid:
‘wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of Vwo’ en ‘wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen mavo’.

Leerlingen van het Hoeksch Lyceum kunnen ook Cum Laude slagen. Indien een kandidaat als gemiddeld cijfer van alle op de eindlijst voorkomende vakken het cijfer acht heeft, met als laagste cijfer slechts één maal een zeven wordt het predicaat ‘cum laude’ op het diploma vermeld.

Examentraining
Voor examenkandidaten is speciale examentraining mogelijk wanneer na toetsing blijkt dat er sprake is van faalangst. Ook deze begeleiding gebeurt groepsgewijs tijdens schooluren. De diagnose faalangst wordt gesteld door een orthopedagoog. De groepsgewijze trainingen worden gegeven door twee trainers/docenten.
Leerlingen in hogere leerjaren kunnen worden begeleid door eigen docenten, maar alleen na toetsing en diagnosestelling. Deze begeleiding is meestal individueel.

Let erop dat je

  1. bij elk vakexamen de juiste hulpmiddelen bij je hebt.
  2. dat je de juiste rekenmachine gebruikt.

Zodra meer informatie beschikbaar is over de komende examens van dit schooljaar, zal dit hier terug te vinden zijn.

 

Examenleerlingen aan het werk

Laatste wijziging op 22 januari 2018