Bovenbouw

Na het kiezen van een profiel behoort een leerling tot de bovenbouw, waarin de verrijking zal aansluiten bij het gekozen profiel. Leerlingen kunnen eventueel een extra vak kiezen.
Daarnaast kunnen leerlingen het Cambridgediploma en/of diploma Elementair Boekhouden behalen, meedoen aan olympiades en onderzoek doen (als voorbereiding op het profielwerkstuk).
Ook is er voor leerlingen die meer aan kunnen de mogelijkheid om eventueel versneld vakken af te ronden.

Na de brede algemeen vormende basis die de leerlingen hebben opgedaan in de onderbouw, wordt nu dieper ingegaan op de vakken die de leerlingen hebben gekozen.  Leerlingen moeten immers aan het einde van de rit probleemloos kunnen instromen in het hbo of de universiteit.
Naast toetsen en schriftelijke examenwerken maken de leerlingen ook werkstukken en praktische opdrachten.  Het profielwerkstuk en het landelijk Centraal Schriftelijk Examen vormen hierbij de afsluiting van de schoolcarrière in het voortgezet onderwijs.

In de bovenbouw van het havo en vwo krijgen de leerlingen een aantal studie-uren waarin zij zelfstandig leren studeren. Naast het verwerven van kennis speelt ontwikkeling van vaardigheden een belangrijke rol, zoals:

  • het maken van een planning
  • mondeling of schriftelijk presenteren
  • interviewen
  • samenwerken

Leerlingen schrijven in de bovenbouw een profielwerkstuk. Dit kan gezien worden als een ‘meesterproef’. Zij werken hier tachtig uur aan.

In de bovenbouw mavo kiezen de leerlingen een sector. Net zoals binnen de profielen van havo en Vwo bepalen ze hiermee richting voor hun vervolgstudie. De mavoleerling doet ook een landelijk Centraal Schriftelijk Examen en maakt een sectorwerkstuk. Met een mavodiploma kan een leerling instromen in niveau-4 van het MBO.

Laatste wijziging op 15 september 2016