Pré-vwo leerlingen aan het werk

Pré-vwo-leerlingen aan het werk:

Etentje 6 vwo met mentor en teamleider

Leerlingen uit 6 vwo tijdens een gezellig etentje op school met mevr. Beverwijk, dhr. Schonk en mevr. Van den Berg:

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Ouderavond ‘pubertijd’ gaat niet door

De (op 22 januari geplande) ouderavond ‘Pubertijd’ gaat i.v.m. te weinig aanmelding niet door. Ouders die zich wél opgegeven hebben zullen hierover geïnformeerd worden.

Pré-vwo’ers werken hard

Onze pré-vwo leerlingen werken hard aan hun presentatievaardigheden!

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Nieuwjaarsontbijt voor 2e klassen

Een wel erg leuke start voor alle leerlingen uit het 2e jaar: nieuwjaarsontbijt in de aula

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Klassieke olympiade succesvol voor Daniëlle, Jayden, Joëlle en Niels

Vier leerlingen uit 5 gymnasium hebben succesvol een eerste Olympiade-ronde afgelegd; de prestaties van Jayden Craane, Joëlle Doolaard en Niels van den Dool in de voorronde van de Taalkunde Olympiade waren zo goed dat ze alledrie door zijn naar de landelijke finale die zaterdag 27 januari aan de Universiteit Leiden georganiseerd wordt.  

Daniëlle Vlasblom is één van de beste veertig deelnemers van de Latijn Olympiade. Zij is daarom uitgenodigd voor de tweede ronde en aanstaande woensdag zal haar kennis van het Latijn op de proef worden gesteld.  

We wensen deze vier kanjers veel succes!

 

 

Kerstaflevering van het HL journaal

Er is weer een nieuwe aflevering van het HL journaal.

Dit keer een heuse Kerstspecial met onder andere het project Day for Change met bijbehorende kerstmarkt en een Kerst-challenge met mevr. Vlot.

Veel kijkplezier!

 

 

 

 

leerlingen verdienen geld voor microkrediet derde wereldlanden

 

Op 8 en 20 december hebben 52 Havo -2 leerlingen van het Hoeksch Lyceum deelgenomen aan het project “Day for Change Klasse!Actie”, georganiseerd door het International Business College (IBC) van deze school.

Met de Klasse!Actie van “Day for Change” leren jongeren ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van € 20,-. De winst gebruikt “Day for Change” om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven.

Voorafgaand aan de twee projectdagen hebben de leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen. De onderwerpen “‘Microkrediet” en  “Wereldburgerschap” werden behandeld bij de vakken Aardrijkskunde en Economie. Voor de berekeningen was het vak Wiskunde ingeschakeld. Tijdens de twee projectdagen hebben de leerlingen in totaal 13 bedrijfjes opgezet. Op  vrijdag 8 december is een aangepast ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan  IBC- leerlingen. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende dag.  Woensdagochtend 20 december werden de voorbereidingen getroffen voor de kerstmarkt .  Na het maken van de noodzakelijke afspraken en een draaiboek, barstte de bedrijvigheid los en zijn de leerlingen druk in de weer geweest om hun producten klaar te maken voor de verkoop. De activiteiten liepen uiteen van het maken van wenskaarten, inkopen van wafels, zelfgebakken oliebollen, warme chocolademelk tot kerstmutsen, kerstballen en leuke cadeautjes met een speciale kerstwens. In de aula van het Hoeksch Lyceum was door de leerlingen een gezellige kerstmarkt opgezet waar iedereen de producten kon bekijken en kopen.

Uiteindelijk was de totale opbrengst € 1028,01. Na aftrek van de voorfinanciering blijft er een winstbedrag van € 728,01 over voor de Stichting “Day for Change”. Een fantastisch resultaat voor twee dagen ondernemen door enthousiaste leerlingen van het Hoeksch Lyceum. Het geld komt ten goede aan microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden.

Kerstvakantie

Directie en personeel van het Hoeksch Lyceum wenst alle leerlingen en ouders hele fijne dagen toe. We zien de leerlingen graag gezond en wel én met weer veel inspiratie terug op dinsdag 9 januari 2018.

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting OVO, tel. 078-6295999.

Leerlingen winnen met plan ‘aanpakken van armoede’

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Een schokkend aantal en daar moet volgens Lonneke, Annelie, Roos, Enisa (mavo 4) en Ebel (havo 4) van het Hoeksch Lyceum wat aan gebeuren. Mavo- en havoleerlingen kregen de opdracht om een aanpak te bedenken voor een maatschappelijk vraagstuk in de Hoeksche Waard. Stichting MEE en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard hebben het plan van bovenstaande leerlingen uitgekozen om daadwerkelijk uit te gaan voeren. Want zowel volgens de leerlingen als Stichting MEE en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard krijgen veel mensen hier direct of indirect mee te maken.

Juist in de decembermaand is het voor gezinnen die zeer weinig te besteden hebben lastig om cadeautjes te kopen voor Sinterklaas en kerst of mee te gaan met schooluitjes. Toen Stichting MEE en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard bij Lonneke, Annelie, Roos, Enisa en Ebel in de klas kwamen om maatschappelijke vraagstukken in de Hoeksche Waard te bespreken, kozen deze leerlingen ervoor om een plan te bedenken om armoede aan te pakken. Met hun plan willen ze dat kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben, ook mee kunnen met schooluitjes en dat zij in de decembermaand en met hun verjaardag cadeautjes kunnen krijgen. Dit plan kunnen zij dankzij subsidie van de gemeente en met behulp van Stichting MEE en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard daadwerkelijk gaan uitvoeren. Een mooi, klein initiatief met hopelijk grote positieve gevolgen.

 

 

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2016-2017

Kerstmarkt in de aula

Woensdag 20 december is er in de aula van school een kerstmarkt, opgezet door leerlingen uit 2 havo. Zij werken aan het project Day for Change van het IBC (International Business College)