Uitnodiging Café GEZIeN

Ieder kind is anders!

Soms is een kind anders en zijn er kenmerken zichtbaar van bv. ASS (autisme), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, McDD, NLD, enz. Soms is een kind anders omdat het niet reageert op de opvoed-methode die bij andere kinderen succesvol blijkt. (Groot)Ouders en verzorgers ervaren onzekerheden, zorgen en hebben veel vragen, waarvan ze niet weten bij wie ze daarmee terecht kunnen. Vanuit de gemeente is nu het initiatief gekomen om Café GEZIeN op te zetten, om voor (groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp, een plek te creëren waar ze andere ouders, professionals en gemeentefunctionarissen kunnen ontmoeten om kennis, tips en ervaringen te delen rondom de problemen die zij ervaren.

Elke bijeenkomst heeft een thema. Zo heeft het eerste Café GEZIeN het thema: ‘Ieder kind is anders!’ Vanuit de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid komt een gedragswetenschapper spreken, een moeder spreekt als ervaringsdeskundige en een jeugdprofessional informeert over de mogelijkheden in de Hoeksche Waard.Tijdens zo’n bijeenkomst wordt dus heel veel kennis en ervaring uitgewisseld, waar ouders met zorgen weer mee verder kunnen. Café GEZIeN moet door en voor ouders worden. Zo zullen zij elkaar gaan ondersteunen, want alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.

Het eerste Café GEZIeN is op woensdag 13 september 2017 van 19:30 tot 21:00 uur in De Drie Lelies te Puttershoek. De organisatie heet u van harte welkom

 

 

 

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Schoolfotograaf op 6 september

Woensdag 6 september komt de schoolfotograaf voor de 2e keer.

De examenklassen zullen dan op de foto gaan, evenals de leerlingen die de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar hebben gemist.

 

 

Leerlingen uit kunstklassen aan het werk voor Alerimus

 

In verband met de ontwikkeling van de nieuwe Open Waard van zorginstelling Alerimus was onze school benaderd om een kunstwerk te maken. Famke Schultz, Elke Frerichs, Jasmijn Dankelman en Lotte Slis (G2a) zijn hier tijdens de lessen keuzevak kunst, maar vooral in de laatste week, hard mee aan de slag geweest. Het werk hangt momenteel in het Praathuis (naast de Aldi) en blijft hier ongeveer een jaar hangen. Uiteindelijk wordt besloten of het werk mee verhuist naar de nieuwbouw-locatie. Andere groepjes kunstleerlingen hebbe n zich gestort op het versieren van stoelen. Deze zijn momenteel in gebruik in het Praathuis.

Ardennen-survival

Leerlingen uit de 4e klassen mavo (met LO2) en de 5e klassen havo (met BSM) zijn op survival in de Ardennen:

Schoolfotograaf donderdag 24 augustus

Donderdag 24 augustus bezoekt de schoolfotograaf onze school. Alle leerlingen gaan dan individueel én met hun klas op de foto.

Voor leerlingen die afwezig zijn: in september/oktober komt de schoolfotograaf nog een keer!

 

Huiswerkbegeleiding op school door Studievaart

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het Hoeksch Lyceum samenwerken met Studievaart. Studievaart heeft een goede naam op het gebied van huiswerkbegeleiding.

Studievaart zal een huiswerkklas aanbieden op onze school. Daarnaast verzorgt Studievaart cursussen Leren Leren voor leerlingen.

In onderstaande folders leest u hier meer over.

Huiswerkklas Studievaart

Leren Leren Studievaart

Soms is het (tijdelijk) nodig om even extra uitleg en intensieve begeleiding te krijgen voor een bepaald vak. Voor deze leerlingen bestaat dan de mogelijkheid om bijles te volgen. Deze bijlessen, gecoördineerd door een medewerker van school, worden gegeven door bovenbouw leerlingen en oud-leerlingen.
De kosten hiervoor bedragen € 5,00 euro  per les.
De bijlessen worden gegeven op school en voor zover mogelijk zo ingeroosterd dat dit aansluit op het rooster van de leerling.
Meer informatie over bijlessen vindt u hier.

Bewaarblad 2017-2018

Voor het schooljaar 2017-2018 is er weer een bewaarblad gemaakt.

Dit bewaarblad is per post naar alle ouders van de nieuwe brugklasleerlingen gestuurd, naar alle ouders van de overige leerjaren is dit digitaal verstuurd.

bewaarblad-2017-2018

 

Fotoseries diplomauitreikingen mavo

Tijdens de diploma-uitreikingen van de mavo-afdeling zijn er door docenten van het Hoeksch Lyceum mooie fotoseries gemaakt van de leerlingen.

Op verzoek van ouders en leerlingen hebben we deze gepubliceerd zodat iedereen in de gelegenheid is zijn/haar foto’s te downloaden.

 

 

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2016-2017

Fijne vakantie!

Het team van het Hoeksch Lyceum wenst iedereen een fijne vakantie!

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting OVO (tel. 078-6295999).

Op maandag 21 augustus beginnen de nieuwe brugklassers met een introductiedag. De leerlingen van de andere leerjaren hebben dan geen les.

Dinsdag 22 augustus starten we volgens het rooster met de lessen voor alle leerlingen uit de 2e t/m 6e klassen.

Cambridgeleerlingen naar Harry Potter expositie

Leerlingen uit de Cambridgeklassen zijn op excursie geweest naar de Harry Potter expositie in Utrecht.

Harry Potter: The Exhibition is een 1400m2 ervaringsgerichte tentoonstelling, waar bezoekers zodra ze binnenkomen worden ondergedompeld in de wereld van Harry Potter.
Sensationele decors gerealiseerd op basis van de echte Harry Potter filmsets. Leerlingen waren getuige van het vakmanschap dat schuilt achter de duizenden authentieke rekwisieten, kostuums en magische wezens die gebruikt werden in de iconische filmreeks.
Na een gepaste verwelkoming  startten de bezoekers hun reis langs verschillende favoriete scénes uit de Harry Potter films. De tentoonstelling bevat decors van de meest populaire locaties uit de films, zoals de leerlingenkamer en de slaapzaal van de Griffoendor toren, klaslokalen zoals Toverdranken en Kruidenkunde en het Verboden Bos.
Naast de prachtige decors en displays waren er ook diverse interactieve elementen.
In het klaslokaal Kruidenkunde konden de aspirant tovenaars hun eigen Mandragora trekken en in Hagrids hut konden ze plaats nemen in zijn gigantische stoel.

Een selectie van de gemaakte foto’s: (veel meer foto’s zijn te vinden op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/Hoeksch/

Magister niet bereikbaar in de vakantie

In de zomervakantie kunnen ouders/leerlingen niet inloggen in Magister. Na de nieuwe inrichting en vóór de eerste schooldag kunnen ouders en leerlingen weer inloggen.