Feestelijke uitreiking certificaat pré-vwo

Deze week vond de feestelijke uitreiking van het pré-vwo certificaat plaats. Wat hebben we leuk met deze enthousiaste groep kinderen samen kunnen werken!

 

 

Met dank aan de heer Uijlenbroek voor de foto’s!

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Valentijnsdag op Hoeksch Lyceum!

Valentijnsdag, dus Rozendag op het Hoeksch Lyceum!

Leerlingen konden deze week een roos bestellen voor elkaar. Anoniem óf met een kaartje. De rozen zijn vanochtend door leerlingen van de leerlingenraad in de klassen uitgedeeld!

Laatste wijziging op in Nieuws, Op stap Schooljaar 2017-2018

Tevredenheidonderzoek 3e jaars leerlingen.

Tevredenheidonderzoek onder ouders van onze 3e jaars leerlingen. 

Recent zijn de ouders, verzorgers van onze 3e jaars leerlingen die het onderzoek nog niet ingevuld hebben, per e-mail, nogmaals uitgenodigd een tevredenheidonderzoek in te vullen.

Wij rekenen op uw deelname, het kwaliteitsonderzoek is van groot belang voor onze school.

 

 

40 minutenrooster en les t/m 6e uur op 6 febr.

Dinsdag 6 februari is er, i.v.m. een studiemiddag voor het personeel, voor leerlingen een 40 minutenrooster. Lessen zullen na het 6e uur vervallen.

Lestijden 40 minuten rooster voor de 1e en 2e klassen:

1e lesuur van 8.25 uur tot 9.05 uur
2e lesuur van 9.05 uur tot 9.45 uur
 Pauze 1 van 9.45 uur tot 10.05 uur
3e lesuur van 10.05 uur tot 10.45 uur
4e lesuur van 10.45 uur tot 11.25 uur
5e lesuur van 11.25 uur tot 12.05 uur
Pauze 2 van 12.05 uur tot 12.25 uur
6e lesuur van 12.25 uur tot 13.05 uur
7e lesuur van 13.05 uur tot 13.45 uur
8e lesuur van 13.45 uur tot 14.25 uur
9e lesuur van 14.25 uur tot 15:05 uur

Lestijden 40 minuten rooster voor de 3e klassen en hoger:

1e lesuur van 8.25 uur tot 9.05 uur
2e lesuur van 9.05 uur tot 9.45 uur
3e lesuur van 9.45 uur tot 10.25 uur
Pauze 1 van 10.25 uur tot 10.45 uur
4e lesuur van 10.45 uur tot 11.25 uur
5e lesuur van 11.25 uur tot 12.05 uur
6e lesuur van 12.05 uur tot 12.45 uur
Pauze 2 van 12.45 uur tot 13.05 uur
7e lesuur van 13.05 uur tot 13.45 uur
8e lesuur van 13.45 uur tot 14.25 uur
9e lesuur van 14:25 uur tot 15:05 uur

Inhaalmoment SE’s voor examenleerlingen

Leerlingen die geoorloofd een SE gemist hebben, ontvangen per Magister een mail waarin staat welk SE ze gaan inhalen op het centrale inhaalmoment.

Alle SE’s beginnen om 8.25 uur, lokalen staan op het mededelingenbord.

Als je meerdere SE’s hebt gemist, moet je individuele afspraken maken met de vakdocent. 

Let op! Het gaat om inhalen, niet om herkansen.